Miljö

Vi på Elbyrån bryr oss om miljön. Detta speglas i såväl arbetet mot våra kunder som i vår interna arbetsmiljö. Vi har mottagit ett flertal miljöpriser och är bland annat miljödiplomerade av Vaggeryds kommun.

Vi arbetar aktivt med att hitta energieffektiva lösningar för de kunder som anlitar oss. Genom smarta in- och utpassager kan framförallt företag göra kraftiga energibesparingar. I många av de projekt och uppdrag vi genomför finns det en hög besparingspotential. Det är både lönsamt för kunden på sikt och snällt mot miljön.

För oss är det viktigt att arbeta med högkvalitativa verktyg och marknadsledande produkter – och så långt som möjligt ska alla dessa produkter vara miljömärkta. Vi försöker alltid att styra våra inköp mot mer miljöriktiga alternativ.

Under 2013 gick  Elbyråns VD Håkan Gustafsson träningsprogrammet ”Det gröna affärssprånget”. Tillsammans med flera andra deltagare från varierande branscher tog han genom föreläsningar och workshops nya steg till ett utvecklat affärstänkande med miljön i fokus. Att genom nya innovationer utveckla sitt företag och samtidigt behålla miljötänket är en utmaning som många företag står inför. I ”Det gröna affärssprånget” gavs deltagarna verktyg för att på ett nytänkande sätt kunna utveckla sitt varumärke och samtidigt skapa en ännu starkare miljöprofil. En miljöprofil som ska slå igenom på alla plan i verksamheten.

Även våra medarbetare tar ett personligt ansvar för att värna om miljön. Vi försöker minimera våra biltransporter genom gemensam planering och samåkning. Vi är också stolta ägare av Vaggeryds kommuns första elbil och vi har även en laddstolpe på vår parkering som är fri att använda!

Fabriksgatan 35, 568 31 Skillingaryd / Karlavägen 27, 567 30 Vaggeryd