Schneider Electric är en global energispecialist med fler än 140 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ett starkt fokus på energieffektivisering och de driver bland annat EcoXpert-programmet. EcoXpert-programmet är ett nätverk av elinstallatörer i partnerskap med Schneider Electric. Elinstallatörerna genomför årliga utbildningsprogram för att säkerställa en hög kunskapsnivå inom energieffektivisering.

Schneider Electric har nu valt ut 15 elinstallatörer från Malmö till Uppsala som de vill samarbeta med i energieffektiviseringsprojekt. Elbyrån är ett av företagen och vi kan numera certifiera oss som EcoXpert.

Första projektet påbörjat

Vi har nyligen påbörjat ett energieffektiserande projekt på Mastec fastigheter i Vaggeryd. Mastec fastigheter inrymmer bland annat AQ och Mastec Componetens.

Från energianalys till lösning

Processen startar alltid med en enkel energianalys. En EcoXpert hjälper till att identifiera energibovar och föreslår förbättringsåtgärder. Steg två är att börja grundläggande samt automatisera; det innebär belysningsstyrning, frekvensstyrning av motorer och tidsstyrning. Det tredje steget handlar om att mäta och analysera. Ett mätsystem möjliggör uppföljning av energianvändningen och ökar medvetenheten. I det sista steget ligger allt fokus på att förbättra och bibehålla. Det handlar om att utföra underhåll och service för att bibehålla eller öka energieffektiviteten.

En EcoXpert har kunskapen att:

  • Identifiera de mest lönsamma energibesparingarna genom en enkel energianalys
  • Anpassa lösningar för att uppfylla din tillgängliga budget
  • Installera innovativa, användarvänliga och anpassade lösningar
  • Erbjuda service av högsta kvalitet
  • Erbjuda produkter och lösningar som Schneider Electric står bakom och har erfarenhet av