Vaggeryds Elektriska Byrå grundades i början av 1900-talet av KF Eriksson.

Han började sin verksamhet med att anlägga mindre vattenkraftstationer, elektrifierade industrier och bostäder.

1948 såldes verksamheten till Arnold Lindsten som drev verksamheten under samma namn fram till 1962, då Vincent Claesson övertog verksamheten fram till 1965.

1965 återkom Arnold Lindsten som ägare och företaget bytte namn till Lindstens El. Arnold Lindsten fortsatte driften av företaget fram till 1986, då företaget såldes till Lars-Evert Lunnevad och namnet ändrades till nuvarande: Elbyrån i Vaggeryd AB.

2006 går Håkan Gustafsson in som majoritetsägare, Lars-Evert Lunnevad och Claes Nord kvarstår som delägare.

1/1 2010 genomfördes ett samgående med Vaggeryds Elmontörer som är en avknoppning från Elbyrån. 1996 startade de dåvarande Elbyrån-anställda Peter Magnusson och Roger Andersson Vaggeryds Elmontörer med vid samgående 2010 var Roger ensam ägare.

Elbyrån i Vaggeryd har genom samgåendet blivit 30 stycken anställda och med en omsättning på lika många miljoner. Samgåendet har genomförts under våren 2010 och fördelarna har varit många. Inte minst för våra många kunder som nu erhåller en än större uppbackning eftersom Elbyråns muskler och klor har vässats ytterligare. Roger Andersson har även gått in som delägare.

Båda företagen hade likartad intern företagskultur såväl som kundstruktur vilket medfört att samgåendet genomförts helt smärtfritt.