Vi levererar energieffektiva belysningslösningar till företag och privatpersoner. Utifrån ditt behov tar vi fram den bästa lösningen och vi erbjuder allt ifrån hypermoderna LED-lösningar till traditionella lysrörsinstallationer.

Smarta och flexibla belysningsstyrningar
Vi har stor erfarenhet av att ta fram specialanpassade belysningsstyrningar. En sådan lösning är mycket effektiv inom exempelvis industrin då det blir en effektiv el- och energibesparing. Belysningsstyrningen kan exempelvis kopplas mot in- och utpassage och kan förutom belysning kopplas till maskiner. Den går även att koppla mot rörelsestyrda sensorer. Vårt mål är att ta fram den bästa lösningen till dig – oavsett om du anlitar oss i egenskap av privatperson eller företag.