Inom passagekontroll erbjuder vi smarta in- och utpasseringssystem. Vi erbjuder nyckellösa passagekontroller såsom kodlås, taggar och kort. Detta går även att kombineras med webbaserade övervakningskameror för en heltäckande kontroll för dig som kund.