Vattenverk och avloppsreningsverk i Åke

Det nybyggda vattenverket försöjer numera Åker med dricksvatten samt säkerställer kvaliteten på det dricksvatten som levereras. Det nya avloppsreningsverket omhändertar och renar spillvatten som kommer från ett nytt spillvattennät dit alla fastigheter i Åker skall anslutas till.

Elbyrån har haft el- och styrentreprenaden. Det innebär leverans och montage av ny elinstallation inklusive automatikskåp och instrument.

På bilden syns Anders Gustavsson som installerat kraft- och styrelen i det nya verket.

Fabriksgatan 35, 568 31 Skillingaryd / Karlavägen 27, 567 30 Vaggeryd