Service

En av vår viktigaste och mest omfattande verksamhet är service åt främst industrin i Vaggeryds kommun. Vi har även förmånen att serva tung och driftintensiv industri utanför kommungränsen.

Servieceverksamheten är växande och i gruppen servicemontörer ingår det numera tre stycken erfarna felavhjälpare. Tillsammans med våra industrikunders egna operatörer löser dem de mest komplicerade problemen. Våra tekniker är mycket kvalificerade och servar även CNC-maskiner.

Målsättningen med vår serviceverksamhet är att skapa ett mervärde för våra kunder. Elbyrån ska vara en stark servicepartner som tillsammans med våra industrikunder ska stärka den lokala industrins konkurrensläge gentemot omvärlden.

Om vi kan bidra till detta kommer vi att vara en stor del i en gynnsam framtida utveckling för hela vår region i allmänhet och Vaggeryds kommun i synnerhet.

0393-360 00 / [email protected]